Tag Archives: Zespół Spinacz

Zespół

Zespół Biura Rachunkowego Spinacz Sp. z o.o.

Zespół biura księgowego Spinacz to doświadczeni księgowi i księgowe.

Barbara Hermak

Ekspertka, trenerka, główna księgowa. Od wielu lat związana zawodowo z organizacjami pozarządowymi m.in. Stowarzyszeniem BORIS oraz ogólnopolską Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe zarządzania finansami i księgowości w instytucji publicznej. Pasjonatka i profesjonalistka.

Prowadząc konsultacje, obala często spotykane stereotypy, że finanse i księgowość to hermetyczny, niedostępny świat, tylko dla wybranych. Chcąc dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, od ponad 14 lat angażuje się w działania edukacyjne. Ma za sobą ponad 1100 godzin przeprowadzonych konsultacji, a także kilkadziesiąt szkoleń z zakresu księgowości i rachunkowości. W ramach Sieci SPLOT uczestniczy w pracach ciał eksperckich i konsultacyjnych. W 2013 r. zaproszona do pracy w Grupie roboczej przy Zespole ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych dla Działalności Społecznej i Obywatelskiej Kancelarii Prezydenta RP.

Autorka licznych artykułów oraz konsultant w Wydawnictwie Wiedza i Praktyka. 

Robert Krasnodębski

Księgowy z wykształceniem kierunkowym w dziedzinie rachunkowości i finansów. Doświadczenie księgowe zdobywał, prowadząc własną działalność gospodarczą oraz jako pracownik różnorodnych podmiotów gospodarczych: spółek z o.o. (Socotec, bioMerieux), fundacji (Bank Żywności), agencji rządowych (PARP, PARR), jak również współpracownik jednostek samorządu terytorialnego (Urząd Miasta Kobyłka). Współpracując z zagranicznymi firmami usługowymi z Francji, Belgii i Szwajcarii, wzbogacił się o panujące tam standardy i kulturę pracy księgowej. Nieobce są mu również sprawy związane z wdrażaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską, budżet państwa, banki komercyjne, jednostki samorządu terytorialnego oraz krajowe fundusze celowe (Fundusz Spójności: budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Bolesławcu, Opolu, Włocławku i Starachowicach). W dziedzinie planowania finansowego szlify zdobywał, współtworząc studia wykonalności dla dużych projektów inwestycyjnych w ramach programu UE Infrastruktura i Środowisko.

Uzyskał Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 17540/00 do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. E-mail: robertk@boris.org.pl