Tag Archives: Zespół Spinacz

Zespół

Zespół Biura Rachunkowego Spinacz Sp. z o.o.

Zespół biura księgowego Spinacz to doświadczeni księgowi i księgowe.

Barbara Hermak

Ekspertka, trenerka, główna księgowa. Od wielu lat związana zawodowo z organizacjami pozarządowymi m.in. Stowarzyszeniem BORIS oraz ogólnopolską Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT. Ma wieloletnie doświadczenie zawodowe zarządzania finansami i księgowości w instytucji publicznej. Pasjonatka i profesjonalistka.

Prowadząc konsultacje, obala często spotykane stereotypy, że finanse i księgowość to hermetyczny, niedostępny świat, tylko dla wybranych. Chcąc dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, od ponad 14 lat angażuje się w działania edukacyjne. Ma za sobą ponad 1100 godzin przeprowadzonych konsultacji, a także kilkadziesiąt szkoleń z zakresu księgowości i rachunkowości. W ramach Sieci SPLOT uczestniczy w pracach ciał eksperckich i konsultacyjnych. W 2013 r. zaproszona do pracy w Grupie roboczej przy Zespole ds. Rozwiązań Finansowych i Prawnych dla Działalności Społecznej i Obywatelskiej Kancelarii Prezydenta RP.

Autorka licznych artykułów oraz konsultant w Wydawnictwie Wiedza i Praktyka. 

Robert Krasnodębski

Księgowy z wykształceniem kierunkowym w dziedzinie rachunkowości i finansów. Doświadczenie księgowe zdobywał, prowadząc własną działalność gospodarczą oraz jako pracownik różnorodnych podmiotów gospodarczych: spółek z o.o. (Socotec, bioMerieux), fundacji (Bank Żywności), agencji rządowych (PARP, PARR), jak również współpracownik jednostek samorządu terytorialnego (Urząd Miasta Kobyłka). Współpracując z zagranicznymi firmami usługowymi z Francji, Belgii i Szwajcarii, wzbogacił się o panujące tam standardy i kulturę pracy księgowej. Nieobce są mu również sprawy związane z wdrażaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską, budżet państwa, banki komercyjne, jednostki samorządu terytorialnego oraz krajowe fundusze celowe (Fundusz Spójności: budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Bolesławcu, Opolu, Włocławku i Starachowicach). W dziedzinie planowania finansowego szlify zdobywał, współtworząc studia wykonalności dla dużych projektów inwestycyjnych w ramach programu UE Infrastruktura i Środowisko.

Uzyskał Świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów nr 17540/00 do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. E-mail: robertk@boris.org.pl

Izabela Jarocka

Księgowa z wykształceniem ekonomicznym w kierunku rachunkowości i finansów.  Certyfikowana Specjalistka do spraw rachunkowości. Od lat zawodowo związana z III sektorem m.in.:  w Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT jak  i Stowarzyszeniu BORIS. Specjalistka ds. rozliczeń projektów współfinansowanych z EFS, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, PO FIO i innych. Wie wszystko o  sprawozdaniach  finansowych i prawidłowości wydatkowania środków z dotacji zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFS.  Ma 24 lata doświadczenia zawodowego w wprowadzeniu księgowości.  Fachowo zaprojektuje plan kont dla fundacji czy stowarzyszenia, uwzględniając każdorazowo specyfikę jej  działalności, podział na działalność statutową nieodpłatną, odpłatną, gospodarczą,  uwzględniając realizowane projekty i ich rozliczanie. 

Od 2014r  posiada Certyfikat Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT jako Specjalistka ds. informacji w ramach Centrum Organizacji Pozarządowych. E-mail: izaj@boris.org.pl

 

Urszula Orzechowska

Certyfikowana główna Księgowa z wykształceniem kierunkowym.

Ukończyła Business School w Warszawie, kierunek: Rachunkowość i Podatki. Stale ula_croppodnosi swoje kwalifikacje zawodowe. Szerokie doświadczenie  zawodowe teoretyczne  jak i praktyczne  zdobyła obsługując podmioty gospodarcze o różnej specyfice i zapotrzebowaniu  jako wieloletnia  księgowa w Biurze Rachunkowym.  Ma również doświadczenie pracy w organizacjach pozarządowych jako Główna Księgowa.

Odpowie na wiele istotnych nurtujących pytań w zakresie podatku VAT, kadr i płac, innych rozliczeń.E-mail: ulao@boris.org.pl

 

Teresa Kwiatkowski

Certyfikowana samodzielna księgowa z doświadczeniem pracy na rynku zagranicznych podmiotów teresa_cropgospodarczych głównie hiszpańskojęzycznych. Uzyskała Certyfikat  samodzielnego księgowego z naliczaniem wynagrodzeń z programem Płatnik. Obsługiwała biura administracyjne firm produkcyjnych  w takim zakresie jak: sporządzanie deklaracji VAT i innych opłat skarbowych firmy, wystawianie faktur sprzedaży, naliczanie i księgowanie wynagrodzeń, prowadzenie akt osobowych, prowadzenie ewidencji inwentaryzacji magazynów. 

Jej dodatkowym atutem jest biegła znajomość języka hiszpańskiego. E-mail: teresak@boris.org.pl

 

Iwona Rypkowska

Certyfikowana specjalistka ds. kadr i płac.  Obsługuje Płatnika, biegle zna programy: Symfonia i Ramzes. 

Ma doświadczenie w pracy administracyjnej oraz w księgowości. Pracowała m.in. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, kancelarii komorniczej, instytucjach budżetowych.

Zna język angielski. E-mail: iwonar@boris.org.pl