Tag Archives: Teczki Osobowe

Płace i kadry

Płace i kadry

Zakres usług w ramach obsługi płace i kadry obejmuje:

  • • Sporządzanie list płac do umów o pracę
  • • Sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych
  • • Sporządzanie sprawozdań ZUS
  • • Sporządzanie deklaracji podatkowych
  • • Prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowników (w tym świadczenia)
  • • Prowadzenie ewidencji czasu pracy (w tym urlopy, zwolnienia)
  • • Sporządzanie podatkowych i ubezpieczeniowych dokumentów płatniczych
  • • Sporządzanie zaświadczeń dla pracowników
  • • Prowadzenie teczek osobowych (w tym kalendarz badań lekarskich i szkoleń BHP)
  • • Sporządzanie umów cywilnoprawnych (w tym aneksy)