Tag Archives: Ngo

Ewaluacja

Ewaluacja zewnętrzna

Ewaluacja zewnętrzna usług obejmuje:

  • Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej działania instytucji/organizacji/placówek
  • Przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej projektów społecznych
  • Wypracowywanie systemu ewaluacji wewnętrznej
  • Wypracowywanie systemu monitoringu,
  • Opracowywanie narzędzi ewaluacyjnych i monitoringowych
  • Szkolenia dla osób chcących specjalistów/specjalistki z zakresu samoewaluacji,

Nasz Zespół ma doświadczenie zarówno w ewaluacjach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, z rządowych środków publicznych, jak i niewielkich projektów lokalnych.

Start

Spinacz sp. z o.o.

ul. Chłodna 64 p. 103, 00-872 Warszawa

Biuro księgowe

Pełna rachunkowość, obsługa osób fizycznych (księga przychodów i rozchodów)

Specjalizacja: obsługa księgowa dla organizacji pozarządowych oraz osób wykonujących wolne zawody, freelancerów, szkoleniowców, artystów

Spinacz.

3ci wymiar księgowości