Tag Archives: Biuro Rachunkowe

Działalność gospodarcza

Zapraszamy osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i zobowiązane do prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR).Spinacz reka

⇒ prowadzimy KPiR zgodnie z wymogami                                                           

⇒ księgujemy i porządkujemy dokumenty

⇒ sporządzamy deklaracje ZUS i VAT (gdy konieczne)

⇒ podajemy kwoty podatku i ZUS do zapłaty

⇒ przypominamy smsem o płatności

 

Nasz zespół ma doświadczenie w rozliczaniu osób prowadzących szkolenia, terapeutów i terapeutki, osób związanych ze sztuką.

Pomagamy się zorganizować i zoptymalizować koszty!

zadzwoń: 22 114 39 93

 lub napisz: biuro@spinacz.org.pl

 

Pakiet podstawowy:  księgowanie do 10 dokumentów od 100,00 zł netto!

więcej: cennik

 

 

Start

Spinacz sp. z o.o.

ul. Chłodna 64 p. 103, 00-872 Warszawa

Biuro księgowe

Pełna rachunkowość, obsługa osób fizycznych (księga przychodów i rozchodów)

Specjalizacja: obsługa księgowa dla organizacji pozarządowych oraz osób wykonujących wolne zawody, freelancerów, szkoleniowców, artystów

Spinacz.

3ci wymiar księgowości

Cennik

Cennik Usług Księgowych

 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów – od 100 zł netto
 • prowadzenie pełnej ksiegowości – organizacje pozarządowe, spółki – od 300 zł netto

Ceny za usługi są ustalane indywidualnie z każdym klientem – cennik ma charakter orientacyjny.

1/ Działalność gospodarcza jednoosobowa, spółka cywilna

kwoty netto, należy doliczyć 23% VAT

Księgowanie dokumentów – opłata za usługę zależna od liczby dokumentów miesięcznie

do 10 sztuk    

do 20  sztuk

do 30 sztuk

do 50 sztuk

pow. 50 szt

100 zł

200 zł

300 zł

500 zł

do negocjacji

Obsługa VAT – 200 zł miesięcznie

 

 

2/  Organizacja pozarządowa, spółka z o.o.

kwoty netto, należy doliczyć 23% VAT

Księgowanie dokumentów – opłata za usługę zależna od liczby dokumentów miesięcznie

(tj. łącznie: faktury zakupowe/ sprzedażowe/polecenia księgowania/pozycje kasowe), ponadto cena zawiera księgowanie wyciągów w ilości nieprzekraczającej dwukrotności faktur zakupowych/sprzedażowych

do 20 sztuk    

do 40  sztuk

do 60 sztuk

do 80 sztuk

do 100 sztuk

300 zł

560 zł

780zł

960 zł

1100 zł

 

Inne koszty – przykłady:

Rachunki do umowy zlecenia/dzieło – 35 zł sztuka

Sporządzenie deklaracji PIT11 – 30 zł/ szt

Lista płac – 50 zł/mies za 1 osobę

Obsługa miesięczna  VAT7/ VATR/ VATUE/VAT 9 M – 200 zł/m-c

Niedostarczenie dokumentów do 7 dnia następnego miesiąca, którego dotyczy okres obrachunkowy – opłata dodatkowa!

Tryb express – zaksięgowanie dokumentów poniżej 7 dni – opłata + 50% do rachunku danego miesiąca

 

 SZACUNKOWE DANE DO WYCENY USŁUG – dla organizacji pozarządowych

Ankieta cennik Spinacz biuro księgoweCennik indywidualny dla klienta przygotujemy na podstawie otrzymanych danych z ankiety. W wypadku danych liczbowych wystarczą dane szacunkowe. Formularz ankiety do pobrania.

 

 

 

 

 

 

Płace i kadry

Płace i kadry

Zakres usług w ramach obsługi płace i kadry obejmuje:

 • • Sporządzanie list płac do umów o pracę
 • • Sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych
 • • Sporządzanie sprawozdań ZUS
 • • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • • Prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowników (w tym świadczenia)
 • • Prowadzenie ewidencji czasu pracy (w tym urlopy, zwolnienia)
 • • Sporządzanie podatkowych i ubezpieczeniowych dokumentów płatniczych
 • • Sporządzanie zaświadczeń dla pracowników
 • • Prowadzenie teczek osobowych (w tym kalendarz badań lekarskich i szkoleń BHP)
 • • Sporządzanie umów cywilnoprawnych (w tym aneksy)

Księgowość

Księgowość

Zakres usług obejmuje księgowość następującą :

 • • Rejestrowanie zdarzeń w Księdze Handlowej (syntetycznie i analitycznie)
 • • Dekretowanie dokumentów
 • • Prowadzenie rejestru podatku od towarów i usług
 • • Sporządzanie deklaracji podatkowych
 • • Sporządzanie podatkowych dokumentów płatniczych
 • • Sporządzanie sprawozdań GUS
 • • Sporządzanie sprawozdań NBP
 • • Reprezentowanie przed Urzędami w zakresie bieżących spraw
 • • Sporządzenie i aktualizacja Polityki Rachunkowości (w tym plan kont)
 • • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (w tym naliczanie amortyzacji)
 • • Sporządzanie zestawień obrotów i sald
 • • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego (w tym bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia)
 • • Wsparcie procesu aplikowania oraz rozliczanie projektów w zakresie finansowym (w tym wnioski i płatności)
 • • Przygotowywanie potwierdzeń sald
 • • Nadzór nad inwentaryzacją
 • • Prowadzenie kalendarza płatności i sprawozdawczości
 • • Weryfikowanie dokumentacji pod kątem rachunkowo-podatkowym (w tym dokumenty wystawione prze klienta)
 • • Przygotowywanie wezwań do zapłaty
 • • Przygotowywanie wniosków o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami ZUS
 • • Opiniowanie wewnętrznych dokumentów klienta (regulaminy, instrukcje, zarządzenia)

Spinacz

logo SPINACZ

Biuro Księgowe - Spinacz Warszawa Śródmieście CentrumBiuro rachunkowe

Spinacz Sp.z.o.o – oferta dla organizacji i osób prowadzących działalność gospodarczą

 

 

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze księgowo-finansowej organizacji pozarządowych stowarzyszeń, fundacji, klubów i związków  oraz  jednoosobowej działalności gospodarczej.

Od wielu lat obserwujemy rozwój III sektora w Polsce oraz zmagania formalno-organizacyjne w zarządzaniu finansami w organizacjach pozarządowych jak i podmiotach gospodarczych. Zdiagnozowaliśmy problemy i błędy popełniane w tym zakresie.

Doskonale wiemy, że działalność statutowa pochłania bez reszty. Dlatego oferujemy:

 • rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • pomoc w zakresie zarządzania finansami, planowania i wewnętrznego monitoringu, pozyskiwania środków finansowych, 
 • kompleksową obsługę finansowo-księgową projektów finansowanych/współfinansowanych w ramach krajowych i międzynarodowych programów Unii Europejskiej/ budżetu państwa/  grantodawców instytucjonalnych

Naszym założeniem jest  SPINANIE I PROFESJONALIZACJA wszystkich aspektów zarządzania i funkcjonowania Państwa organizacji pozarządowej czy też działalności gospodarczej.

Biuro księgowe-Spinacz Sp.z.o.o współpracuje ze specjalistami w dziedzinie prawa podatkowego, prawa pracy, prawa gospodarczego;  z ekspertami w branży organizacji pozarządowych:  specjalistami od podatków, finansowania działalności ze środków publicznych i europejskich,  prawnikami, doradcami, ewaluatorami.

Profesjonalna obsługa prawna i rachunkowa to klucz do sukcesu w każdej działalności – zarówno komercyjnej, jak i pozarządowej. Decydując się na współpracę ze Spinaczem, otrzymacie kompleksową usługę w dziedzinie księgowości jak i zrządzania, bez zatrudniania dodatkowych pracowników.

 

Biuro Spinacz oferuje usługi księgowe także w języku angielskim i hiszpańskim. Opcjonalnie – rosyjski i niemiecki.

SPINACZ – 3ci wymiar księgowości!